פרוטיאה בכפר כפר גימלאים כפרי בלב השרון,
דיור מוגן מודרני ואיכותי המעניק פתרונות דיור מתקדמים
לאוכלוסיה המבוגרת. סל השירותים כולל בטחון פיזי,
רפואי וחברתי, טיפול מרבי ושקט נפשי.
בכפר מחלקת אשפוז סיעודית, מחלקה לתשושי נפש
ודיור מוגן תומך.Protea Village is a modern high quality rural retirement home in the heart of the Sharon area, providing advanced housing solutions for the elderly population. The basket of services includes physical, medical & social security, with maximum care enabling peace of mind. The village has a nursing care unit, a mentally frail unit & an assisted living unit.

09-7756111